Molntjänster

"Molnet" har på senare år blivit ett riktigt modeord. Alla pratar om molntjänster, men vad betyder det egentligen? Kortfattat kan man säga att vanligaste betydelsen är att man menar it-tjänster som levereras över internet. Idag finns även så kallade ”privata moln” som dels kan vara privata nät i egen regi och dels vara privata nät i extern leverantörs regi.
Det finns idag många olika leverantörer av molnlösningar men på nongsao it har vi valt att jobba med Microsoft eftersom deras tjänster passar bäst för de allra flesta kunder. Vi har följt med Microsoft under hela deras resa med molntjänster från BPOS till dagens Office 365 och Azure. Som kund kan du känna dig helt trygg med att samarbeta med oss kring dessa tjänster.

 

Läs mer om hur molntjänster kan hjälpa er i er verksamhet och kontakta oss gärna för vidare rådgivning.

FÖRDELAR:

- Flexible och därmed enkelt att växa med
- Enkel att lägga till eller dra ifrån tjänster
- Tillgång till personlig data överallt, alltid
- Ingen eller mycket låg uppstartskostnad
- Hög säkerhet
- God kostnadsöversikt
- Administration som kan skötas av leverantören

NACKDELAR:

- Internet access är "alltid ett krav
- Kontroll över datalagring saknas
- Mindre anpassningsbart än i egen regi
- Knuten till en leverantör (t ex Microsoft)

EXEMPEL PÅ MOLNTJÄNSTER

- Office 365 
- Azure 
- Intune

Mer information under respektive tjänst.